مقالات

کهن ترین تئاتر های تهران (فصل ششم) / تئاتر فردوسی دومین گام تئاتر مدرن ایران
پیمان شیخی: تئاتر فردوسی یکی از با اهمیت ترین تماشاخانه های دهه بیست کشورمان است که بی اغراق انتخاب چنین نامی برای یک تماشاخانه می تواند معرف آثار نمایشی آن بوده و گویای خط مشی هنرمندان فعال در آن تماشاخانه.
تکیه‌ی دولت عظیم ترین و مردمی ترین تماشاخانه ی ایران(فصل پنجم) /  از دیروز تا امروز تکیه دولت
ایران تئاتر - پیمان شیخی:شهر طهران به واسطه ی پایتختی ایران زمین که از زمان آغا محمد خان قاجار آغاز شد، شاهد اتفاقات هنری شاخص و ماندگاری بوده که به جرات می توان از تکیه دولت بعنوان شاخص ترین اتفاق و بنای مربوط به هنر نمایش یاد کرد.
کهن ترین تئاتر های تهران (فصل چهارم) / تئاتر سعدی، تماشاخانه ای باشکوه، تاثیرگذار که خاکستر شد
ایران تئاتر - پیمان شیخی:تهران طی دهه ی بیست شاهد ظهور تماشاخانه های متعددی با شکل و شمایل اروپایی و مدرن شد که این نشان دهنده ی آشنایی هنرمندان کشورمان با تئاتر روز دنیا و البته موفق بودن ایشان در آشنایی و جلب توجه عموم مردم نسبت به هنر تئاتر است.
کهن ترین تئاتر های تهران (فصل سوم) / جامعه باربد نخستین آکادمی و دانشگاه خصوصی تئاتر ایران
پیمان شیخی:خیابان لاله زار یکی از تاثیرگذارترین خیابانهای شهر تهران در تاریخ تئاتر است که در زمان ناصرالدین شاه قاجار به وجود آمد.
۱ صفحه ۲ از ۲